Палажэнне аб парадку прадастаўлення доступу ў лінейна-кабельныя збудаванні электрасувязі

ЗАЦВЕРДЖАНА
 Пастанова Савета Міністраў
 Рэспублікі Беларусь
18.09.2015 № 782

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. Наступным Палажэннем вызначаецца парадак прадастаўлення доступу ў лінейна-кабельныя збудаванні электрасувязі для размяшчэння і (або) эксплуатацыі кабеляў электрасувязі. Дзеянне гэтага Палажэння распаўсюджваецца на адносіны па прадастаўленні доступу ў лінейна-кабельныя збудаванні электрасувязі, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці.

2. У наступным Палажэнні прымяняюцца наступныя тэрміны і іх азначэнні:

ўладальнік - юрыдычная асоба, за якім лінейна-кабельныя збудаванні электрасувязі замацаваны на праве гаспадарчага вядзення, аператыўнага кіравання, альбо акцыянернае таварыства, створанае ў працэсе пераўтварэння рэспубліканскага або камунальнага ўнітарнага прадпрыемства, або рэспубліканскае дзяржаўна-грамадскае аб'яднанне, якім перададзены ў бязвыплатнае карыстанне такія збудаванні;

 заказчык - юрыдычная асоба або індывідуальны прадпрымальнік, якія звярнуліся да ўладальніка за прадастаўленнем доступу ў лінейна-кабельныя збудаванні электрасувязі;

лінейна-кабельныя збудаванні электрасувязі - сукупнасць падземных трубаправодаў і калодзежаў, прызначаных для пракладкі, мантажу і тэхнічнага абслугоўвання кабеляў электрасувязі;

прадастаўленне доступу ў лінейна-кабельныя збудаванні электрасувязі - прадастаўленне права размяшчэння і (або) эксплуатацыі кабеляў электрасувязі ў сукупнасці падземных трубаправодаў і калодзежаў, прызначаных для пракладкі, мантажу і тэхнічнага абслугоўвання кабеляў электрасувязі;

эксплуатацыя кабеля электрасувязі - выкарыстанне кабеля электрасувязі ў адпаведнасці з функцыянальным прызначэннем, а таксама правядзенне неабходных арганізацыйна-тэхнічных мерапрыемстваў па яго тэхнічным абслугоўванні і (або) рамонту.

3. Прадастаўленне доступу ў лінейна-кабельныя збудаванні электрасувязі гарантуецца любому заказчыку, які звярнуўся за атрыманнем такога доступу ў адпаведнасці з патрабаваннямі дадзенага Палажэння, іншых актаў заканадаўства. Уладальнік не мае права адмовіць заказчыку ў прадастаўленні доступу ў лінейна-кабельныя збудаванні электрасувязі, за выключэннем выпадкаў:

адсутнасці тэхнічнай магчымасці для прадастаўлення доступу ў лінейна-кабельныя збудаванні электрасувязі* на запытаных заказчыкам участках лінейна-кабельных збудаванняў электрасувязі;

наяўнасці запазычанасці заказчыка па аплаце паслугі па прадастаўленні доступу ў лінейна-кабельныя збудаванні электрасувязі па раней заключанаму дагавору.

ГЛАВА 2
ПАРАДАК ПРАДАСТАЎЛЕННЯ ДОСТУПУ Ў ЛІНЕЙНА-КАБЕЛЬНЫЯ ЗБУДАВАННІ ЭЛЕКТРАСУВЯЗІ 

4. Калi iншае не ўстаноўлена заканадаўствам, прадастаўленне заказчыкам доступу ў лінейна-кабельныя збудаванні электрасувязі пры будаўніцтве, у тым ліку рэканструкцыі, ліній электрасувязі, ажыццяўляецца на падставе дагавора паміж заказчыкам і ўладальнікам на права размяшчэння і (або) эксплуатацыі кабеляў электрасувязі (далей - дагавор), да якога прымяняюцца правілы дагавора выплатнага аказання паслуг.

5. Дагавор заключаецца пры наяўнасці ў заказчыка: рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб дазволе правядзення праектна-пошукавых работ і будаўніцтва, які ўключае будаўніцтва, у тым ліку рэканструкцыю, ліній электрасувязі (далей - рашэнне мясцовага органа);

тэхнічных умоў на правядзенне праектна-пошукавых работ і будаўніцтва, у тым ліку рэканструкцыю, ліній электрасувязі (далей - тэхнічныя ўмовы);

праектнай дакументацыі на будаўніцтва, у тым ліку рэканструкцыю, ліній электрасувязі (далей - праектная дакументацыя).

6. Уладальнік прадастаўляе заказчыку альбо яго ўпаўнаважанаму прадстаўніку допуск да інжынернай дакументацыі, неабходнай для распрацоўкі праектнай дакументацыі.

Допуск да інжынернай дакументацыі ў аб'ёме, неабходным заказчыку, ажыццяўляецца пасля падпісання заказчыкам альбо яго ўпаўнаважаным прадстаўніком пагаднення аб прыватнасці.

–––––––––––––––––––
* Дзеля мэтаў наступнага Палажэння пад тэхнічнай магчымасцю для прадастаўлення доступу ў лінейна-кабельныя збудаванні электрасувязі разумеецца наяўнасць свабоднай плошчы канала трубаправода і (або) калодзежа лінейна-кабельных збудаванняў электрасувязі, якія не заняты кабелямі электрасувязі.

Допуск да інжынернай дакументацыі, якая змяшчае інфармацыю, якая складае дзяржаўныя сакрэты, альбо іншую інфармацыю, распаўсюджванне якой забаронена альбо абмежавана, прадастаўляецца з выкананнем заканадаўства аб дзяржаўных сакрэтах і аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі.

Заказчык, яго ўпаўнаважаны прадстаўнік нясуць устаноўленую заканадаўствам адказнасць за неправамернае распаўсюджванне і выкарыстанне інфармацыі, якая змяшчаецца ў інжынернай дакументацыі, у тым ліку інфармацыі, распаўсюджванне якой забаронена альбо абмежавана ў адпаведнасці з заканадаўствам.

7. Пасля распрацоўкі праектнай дакументацыі для размяшчэння і (або) эксплуатацыі кабеляў электрасувязі заказчык бязвыплатна прадастаўляе ўладальніку выпіску (выкапіроўку) з такой дакументацыі, якая адлюстроўвае праектную схему (трасу) размяшчэння кабеля (кабеляў) электрасувязі ў лінейна-кабельных збудаваннях электрасувязі.

8. Дагавор заключаецца да пачатку правядзення заказчыкам будаўніча-мантажных работ, якія ўключаюць будаўніцтва, у тым ліку рэканструкцыю, ліній электрасувязі (далей - БМР), у лінейна-кабельных збудаваннях электрасувязі. Датай пачатку аказання паслуг па прадастаўленні доступу ў лінейна-кабельныя збудаванні электрасувязі лічыцца дата падпісання бакамі дагавора.

9. БМР выконваюцца заказчыкам ва ўстаноўленым парадку ў адпаведнасці з распрацаванай і зацверджанай праектнай дакументацыяй.

10. Пасля завяршэння выканання БМР заказчык прадастаўляе ўладальніку выпіску (выкапіроўку) з выканаўчай дакументацыі, якая адлюстроўвае фактычную схему (трасу) размяшчэння кабеля (кабеляў) электрасувязі ў лінейна-кабельных збудаваннях электрасувязі для забеспячэння інвентарызацыі і тэхнічнага ўліку кабеляў электрасувязі.

11. Прадастаўленне уладальнікам доступу ў лінейна-кабельныя збудаванні электрасувязі для эксплуатацыі кабеляў электрасувязі ажыццяўляецца на падставе заключанага дагавора.

12. У выпадку змены юрыдычнай асобы або індывідуальнага прадпрымальніка, які валодае правамі валодання, карыстання і распараджэння кабелем электрасувязі, што эксплуатуецца ў лінейна-кабельных збудаваннях электрасувязі, дагавор паміж такім тварам і ўладальнікам заключаецца без атрымання рашэння мясцовага органа, тэхнічных умоў і распрацоўкі праектнай дакументацыі.

ГЛАВА 3
ПАРАДАК ЗМЯНЕННЯ, ПАДАЎЖЭННЯ І СКАСАВАННЯ ДАГАВОРА

13. Дагавор заключаецца на тэрмін не менш за тры гады. Заключэнне дагавора на меншы тэрмін дапускаецца толькі са згоды заказчыка. Пры адсутнасці заявы аднаго з бакоў аб спыненні дагавора па заканчэнні тэрміну яго дзеяння ён лічыцца падоўжаным на той жа тэрмін і на тых жа ўмовах, якія прадугледжаны дагаворам. Пры падаўжэння дагавора атрыманне рашэння мясцовага органа і тэхнічных умоў, а таксама распрацоўка праектнай дакументацыі не патрабуюцца.

14. Заказчык мае права адмовіцца ад выканання дагавора ў аднабаковым парадку ў любы час тэрміну яго дзеяння, папярэдне паведаміўшы пра гэта ўладальніка не менш чым за трыццаць каляндарных дзён.

15. Уладальнік мае права адмовіцца ад выканання дагавора ў аднабаковым парадку ў выпадках: наяўнасці ў заказчыка запазычанасці па аплаце паслугі за прадастаўленне доступу ў лінейна-кабельныя збудаванні электрасувязі больш за трыццаць каляндарных дзён;

парушэнні заказчыкам парадку і ўмоў правядзення БМР і (або) работ па эксплуатацыі размешчаных у лінейна-кабельных збудаваннях электрасувязі кабеляў электрасувязі, якія прывялі да пашкоджання участкаў лінейна-кабельных збудаванняў электрасувязі.

Ўладальнік абавязаны пісьмова паведаміць заказчыка аб адмове ад выканання дагавора не пазней чым за пятнаццаць каляндарных дзён да даты такога скасавання.

16. Пры скасаванні дагавора заказчык на працягу трыццаці каляндарных дзён з дня скасавання абавязаны забяспечыць дэмантаж належачых яму кабеляў электрасувязі з лінейна-кабельных збудаванняў электрасувязі. У выпадку, калі ў тэрмін, указаны ў частцы першай наступнага пункта, заказчык не ажыццявіў дэмантаж кабеляў электрасувязі, уладальнік мае права ажыццявіць такі дэмантаж ўласнымі сіламі або з прыцягненнем падраднай арганізацыі з наступным атрыманнем ад заказчыка кампенсацыі выдаткаў на правядзенне ўказаных работ. Выдаткі, указаныя ў частцы другой гэтага пункта, павінны быць аплачаны заказчыкам ўладальніку ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку на працягу трыццаці каляндарных дзён з дня выстаўлення рахунку.

17. За несвоечасовы дэмантаж заказчыкам належачых яму кабеляў электрасувязі, несвоечасовую аплату выдаткаў ўладальніка за праведзеныя работы па дэмантажы кабеляў электрасувязі заказчык выплачвае няўстойку ў памеры i парадку, вызначаных у дагаворы.

18. Пры наяўнасці паміж заказчыкам і ўладальнікам спрэчкі аб выкананні дагавора на дзень яго спынення дэмантаж кабеляў электрасувязі з лінейна-кабельных збудаванняў электрасувязі не ажыццяўляецца да вырашэння такой спрэчкі ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку.

19. Спрэчкі, якія ўзнікаюць паміж бакамі пры прадастаўленні доступу ў лінейна-кабельныя збудаванні электрасувязі, разглядаюцца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.